Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden van de website

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt 03 / 30 / 2020

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en "The Safe-Tattooing.com", ook bekend als "Fireside Services LLC" ("Bedrijf", " wij ”,“ ons ”of“ onze ”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van het bedrijf, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de site"). U stemt ermee in dat u door de site te bezoeken, al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" -datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om de Site te openen vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale copyrightwetten, en internationale conventies. De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke bevoegdheid heeft en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en (5) uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

1. systematisch gegevens of inhoud van uw site ophalen om een ​​verzameling of database te creëren zonder schriftelijke toestemming van u.
2. Bedriegen, bedriegen of misleiden u of andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te achterhalen, zoals gebruikerswachtwoorden.
3. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van uw site. Dit omvat functies die het gebruik van inhoud voorkomen / beperken en het sitegebruik beperken.
4. Naar onze mening uw bedrijf en / of uw site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
5. Een andere persoon lastigvallen, misbruiken of schade berokkenen met behulp van informatie die van uw site is verkregen.
6. Gebruik de ondersteunende diensten op een oneigenlijke manier, of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
7. Gebruik uw site in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving.
8. Adverteer of bied aan om goederen en diensten op uw site te verkopen.
9. Framing of links naar uw site zonder toestemming.
10. Poging om virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam) die het ononderbroken gebruik van uw site en de functies van een partij verstoren.
11. Gebruik scripts, datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen van gegevens om opmerkingen of berichten te verzenden.
12. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenkennisgeving van alle inhoud.
13. Zich voordoen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
14. Verkopen of anderszins hun profiel overdragen.
15. Upload materiaal dat actief of passief informatie verzamelt of fungeert als transmissiemechanisme (inclusief gifs, 1 × 1 pixels, webbugs, cookies, spyware, PCMS, enz.)
16. Uw site, netwerken of services verstoren, verstoren of onnodig belasten.
17. Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van uw site aan u.
18. Omzeil maatregelen van uw site die zijn ontworpen om toegang te voorkomen / beperken.
19. Kopieer / pas de software van uw site aan (inclusief Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code).
20. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software waaruit uw site bestaat.
21. Behalve wat het resultaat kan zijn van het gebruik van standaardzoekmachines of internetbrowsers, gebruik, start, ontwikkel of distribueer elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spin, robot, cheat-hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de site , of het gebruiken of starten van ongeautoriseerd script of andere software.
22. Gebruik een geautomatiseerd systeem (spiders, robots, cheat-hulpprogramma, scraper, offline lezer) om toegang te krijgen tot de site, of start een ongeautoriseerd script of software (tenzij als resultaat van een standaardzoekmachine of internetbrowser).
23. Gebruik uw site op een ongeoorloofde manier (het verzamelen van gebruikersnamen, e-mailadressen, van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen).
Gebruik uw site om met u te concurreren, of gebruik uw site en / of de inhoud op een andere manier voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal naar ons of op de Site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim. of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site wordt overwogen. en deze gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen op elke beoogde manier mogelijk te maken. door de site en deze gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoek.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
8. Uw bijdragen zijn geen voorstanders van de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten, aanmoedigen of bedreigen van fysieke schade aan een andere.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige van toepassing zijnde wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of verwijzen naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

U en de site komen overeen dat we toegang hebben tot alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, deze opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder u daarvoor een vergoeding te betalen.

We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

MIDDELEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang weigeren, de beschikbaarheid beperken of de beschikbaarheid van (of voor zover technologisch haalbaar) uw bijdragen of een deel daarvan uitschakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, het verwijderen van de site of het anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op een of andere manier een last vormen voor onze systemen; en (5) het anderszins beheren van de site op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (MET INBEGRIP VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) OF VOOR ENIGE REDEN TE WEIGEREN. ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, HEEFT VERWIJDEREN, IN ONZE ENIGE BEOORDELING.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nep- of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika. The Safe-Tattooing.com en u stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van de staat Oregon, Verenigde Staten van Amerika, de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil dat kan ontstaan ​​in verband met deze voorwaarden op te lossen.

GESCHILLENBESLECHTING

Bindend besluit

Geschillenbeslechting:
Alle claims en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst moeten worden beslecht door middel van bindende arbitrage met Arbitration Resolution Services (ARS). De partijen gaan er uitdrukkelijk mee akkoord zich te houden aan alle regels van ARS zoals te vinden op hun website op www.arbresolutions.com. In het geval dat een partij een prijs niet betaalt, kan de toekenning worden omgezet in een vonnis in een bevoegde rechtbank.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt is tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, zal (a) geen arbitrage worden gecombineerd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om enig geschil op basis van class action te beslechten of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of autoriteit om enig Geschil namens het grote publiek of andere personen in een vermeende representatieve hoedanigheid te brengen.

Uitzonderingen op arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende bindende arbitrage: (a) alle geschillen die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken. jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE LINKS AAN DE SITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJANPAARDEN OF ZOALS DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN / OF ( 6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN IETS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, AANVAARDEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GECONTROLEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE, GEGEVEN IN ANDERE EN ADVERTENTIEVERMOGEN EEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN WAAR PAS OP TE OEFENEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS MET HET HIERIN VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAGERE VAN HET BEDRAG DAT, ZOALS, DOOR U AAN ONS OF ANDERSZINS. BEPAALDE WETTEN IN DE VS EN INTERNATIONALE WETGEVING STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijk schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site waarmee u via de site verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen via de site. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEVOLGD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

DIVERSE

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT

Om een ​​klacht met betrekking tot de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: [e-mail beveiligd]
Telefoon: +208 (696) 1828-XNUMX
__________